Meijän Hoiva kotihoitoa Pohjois-Karjalassa
Meijän Hoiva kotihoitoa Pohjois-Karjalassa

MEijän Hoiva

Parasta hoivaa - Parhaassa paikassa

kotihoito_joensuu_meijanhoiva

Kotisairaanhoito

MEijän hoivan tuottamien kotisairaanhoitopalveluiden tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä. Kotisairaanhoitopalvelut kartoitetaan ilmaisella kartoituskäynnillä asiakkaan kotona. Kotisairaanhoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan.

Sairauden hoidossa ja kotona selviytymisen tuessa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. Teemme rakentavaa ja avointa yhteistyötä potilaiden ja heidän läheistensä sekä eri yhteistyötahojen kanssa.